Visites Seguretat

Visites Seguretat 2020

2020-10-24 12:43
Durant el mes de setembre es va portar a terme una auditoria externa del sistema de gestió del servei de prevenció de riscos laborals per part de l’empresa Full AUDIT. Durant la mateixa els delegats de prevenció vàrem poder mantenir una reunió amb l’equip auditor així com acompanyar-los a les...

Contacte

CCOO al SEM ccoo.sem@gencat.cat