Reunions CSS

Aquesta secció està buida.

CoVID-19

2020-06-29 19:07
  A data 26 de juny de 2020 ens hem reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar dels següents punts tractats: BASES I CENTRES DE TREBALL: Sala descans UIS. La direcció ha fet les comprovacions de la ventilació sol·licitada pels...
2020-06-22 21:14
  A data 19 de juny de 2020 s’ha reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar dels temes que s’han tractat. Aquests punts són els recollits al llistat de temes pendents aportats pels delegats de...
2020-06-15 15:29
A data 12 de Juny de 2020 ens hem reunit el grup de treball del CoVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar: 1. ACTES. Per tal d’agilitzar-ne el procés, la signatura d’actes es farà amb un delegat per secció sindical i una persona en representació de...
2020-06-07 19:00
A data 05 de Juny de 2020 ens hem reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar: 1. ACTES. Es procedirà a la seva signatura a mesura que els delegats assistim a la Seu Central de forma presencial 2.-BASES Unitat EC10: Ubicada a la base de...
2020-05-31 11:12
A data 29 de Maig de 2020 ens hem reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar: 1. BASES I CENTRES DE TREBALL L’empresa ha fet entrega d’un nou document que contempla les mesures preventives executades, a data d’avui, a les bases assistencials....
2020-05-24 11:12
A data 22de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informardelssegüentstemes tractats: 1.ACTES Es posa de manifest que resta pendent l’acta del 15/05/2020. 2. BASES:  Com a resposta als registres per part dels...
2020-05-16 11:01
A data 14 i 15 de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut duesnovesreunions, us volem informar dels temes tractats: REUNIÓ DEL 14 DE MAIG DE 2020 La reunió del14 de maig es va dedicar exclusivament al debat i acord delteletreball pel personal...
2020-05-09 12:44
  A data 08 de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar: VISITA A L’ESPAI BITAL Elcomitè fa una visita a l’espai Bital, per a veure i valorar els llocs i les condicions de treball del personal SEM i no...
2020-05-06 12:36
A data 05 de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar: Aquesta reunió ha tractat única i exclusivament sobre el teletreball. Donada la situació de pandèmia i els riscos pels treballadors, era necessari tractar...
2020-05-01 12:33
  A data 30 d’Abril de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar: 1. ACTES PENDENTS L’empresa aporta les actes amb les esmenes fetes pel comitè però aquestes actes no es poden signar perquè no compleixen el...
1 | 2 | 3 >>

Reunions CSS 2020

2020-03-06 17:48
El passat dia 20 de gener de 2020 es va portar a terme la reunió ordinària del CSS. La reunió es va estendre i es va fer en dues sessions, la segona amb data 28 de gener de 2020. Es van tractar els següents temes: 1.    Canvi de Presidència i Secretaria del...

Contacte

CCOO al SEM ccoo.sem@gencat.cat