Seguretat i Salut        

      Ana Mª Pedrola Marqués. Titular
           Àngels Balliu Tenas. Titular                                                                            

       Jorge Villanueva Bertolín. Assessor

Seguretat i Salut

2016-06-01 22:26
El CSS ( Comitè de Seguretat i Salut) és un Òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos (art.38 LPRL).  Està composat per 6 delegats de Prevenció (membres del Comitè...

2020

2020-10-24 13:16
Durant el mes de setembre es va portar a terme una auditoria externa del sistema de gestió del servei de prevenció de riscos laborals per part de l’empresa Full AUDIT. Durant la mateixa els delegats de prevenció vàrem poder mantenir una reunió amb l’equip auditor així com acompanyar-los a les...

Inspecció de Treball

2018-12-18 15:20
Un cop més des d’Inspecció de Treball ens donen la raó davant la denúncia interposada per la secció sindical de CCOO amb motiu d’elevades temperatures que s’assoleixen dins les unitats assistencials durant el període estival. Aquesta denúncia es van interposar durant l’estiu de 2017. Podeu...
2018-11-03 14:04
El passat 30 d’octubre els delegats de prevenció estaven citats a Inspecció de treball amb motiu de les denúncies interposades el passat mes de juliol per l’estat de les bases assistencials de Guineueta, Manso, Sant Pau, Numància, Botànica, Cornellà, Mollet, i també per la temperatura al interior...
2018-07-27 15:31
El passat dimarts 24 de juliol va tenir lloc citació a Inspecció de treball, aquest cop de Tarragona, com a resposta a la denúncia interposada per UGT per la valoració de les temperatures a les unitats assistencials ubicades a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i a Cambrils. A la citació amb...
2018-07-27 15:25
Dilluns dia 23 de juliol de 2018 els membres del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) estaven citats a inspecció de treball amb motiu de la denúncia interposada per la totalitat dels delegats de prevenció (part social) davant les reiterades faltes dels membres designats per la direcció de l’empresa al...
2018-07-20 19:58
El passat dilluns dia 16 de juliol  vàrem ésser convocats a Inspecció de treball com a resposta a dues denúncies interposades amb dates 28 de febrer i 27 de juliol de 2017 per l’estat de la base assistencial de Cornellà. Com a resultat d’aquestes denúncies Inspecció de treball va...
2018-07-13 19:20
El passat dilluns dia 9 de juliol vàrem anar a les dependències de la Inspecció de treball en resposta al requeriment de la inspectora sobre les denúncies pel control de les altes temperatures a les unitats assistencials. Hi van ésser presents dos delegats de CCOO, una delegada d’AMIC i els dos...
2018-07-04 12:09
Tal com ja us havíem informat  (veure+) el dilluns dia 2 de juliol a les 15 hores es va realitzar una nova visita per part d’Inspecció de treball per la valoració de les elevades temperatures dins la cabina assistencial dels vehicles. En aquesta ocasió es va decidir realitzar les mesures...
2018-06-27 12:45
Arrel de la denúncia interposada per els membres de CCOO davant d’inspecció de treball el passat mes de juliol per les altes temperatures que assoleixen les unitats assistencials durant l’estiu, la inspectora  va citar a les delegades de prevenció i al SP per tal de realitzar una...
2018-04-27 17:08
Us compartim la resolució envia des de IT per l'estat de les Bases assistencials de  Botànica i Cornellà.   resolucio inspecció denuncia Botànica i Cornellà 26 04 18.pdf (1531302)  
2018-02-18 18:56
En el darrer mes de gener els delegats de prevenció de CCOO al SEM hem mantingut diverses trobades amb Inspecció de treball per temes de salut laboral. Divendres 27 de gener de 2018. Es va realitzar conjuntament amb la inspectora de treball i el servei de prevenció una visita a la base assistencial...
1 | 2 >>

Reunions Comitè Seguretat i Salut

2019-10-11 00:58
El passat dijous dia 3 d’octubre de 2019 es va portar a terme la reunió ordinària del CSS. A l’inici de la reunió des de la direcció es va comunicar el canvi de Cap del servei de prevenció i es va presentar el nou tècnic de prevenció de riscos laborals que en els darrers mesos s’ha incorporat a...
2019-03-06 17:51
El passat mes de gener de 2019 va tenir lloc la primera reunió ordinària del CSS del any. Degut als nombrosos temes pendents la reunió es va mantenir en tres parts, que van ser els dies 15, 21 i 31 de gener de 2019. Us fem un resum per temes tractats.  1.   Seguiment accions pla...
2018-10-30 15:15
El passat dia 18 d’octubre de 2018 es va mantenir una reunió extraordinària del CSS com a resposta al escrits remesos a l’empresa per les diferents seccions sindicals, després del descontent generat arrel de la publicació de la licitació del vestuari. S’informa de la presència d’un representant del...
2018-10-30 10:20
Tot i que ja fa ja uns dies que es va mantenir la reunió us passem un resum de la mateixa.  Els temes tractats van ésser: Actualització de l’estat de la uniformitat i entrega dels EPIS. Per aquelles dates se’ns va comunicar que encara estava pendent la publicació del plec tècnic. Se’ns va...
2018-06-25 13:02
El CSS va reunir-se els passats dies 8 i 15 de juny en reunió ordinària. La reunió es va mantenir durant les dues jornades  i es van tractar els següents punts: 1.   Lectura i aprovació de l’acta anterior, signatura de la mateixa. La persona que ostenta la funció de...
2018-01-19 16:31
El passat divendres dia 15 de desembre de 2017 la direcció assistencial Judit Sanchez i Elisabeth Vives) juntament amb el servei de prevenció i el responsable d’infraestructures van mantenir una reunió amb els delegats de prevenció com a resposta a la sol·licitud tramesa després de la reunió del...
2017-10-09 23:28
La reunió prevista pel 21 de setembre finalment es va mantenir el divendres 29 de setembre de 2017, durant aquesta reunió del Comitè de Seguretat i Salut es van tractar els següents temes: 1.   Canvi i nomenament  de nou  president/a CSSL. La direcció segueix sense designar...
2017-09-13 13:26
El passat dijous 7 de juny de 2017 es va mantenir reunió ordinari del Comitè de Seguretat i Salut on es van tractar els següents temes. 1.    Es demana la substitució del Sr Salvador Cerezo com a membre designat per la direcció donat que en l’actualitat ocupa el càrrec de Cap del...
2017-06-20 23:42
  Aquesta darrera setmana coincidint amb l’onada de calor que estem patint a les nostres zones d’influència hem rebut queixes de diferents treballadors alertant de les altes temperatures que s’assoleixen dins les cabines assistencials, que en ocasions superen els 41 graus Celsius de...
2016-10-05 23:19
La reunió d’avui s’ha iniciat tractant el tema de la situació del carrer Lleida donat que la direcció de la CeCos volia ésser present quan es tractés d’aquest tema. Tot i que el CSS és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de...

Visites Seguretat i Salut

2019-03-11 20:02
Tal i com se’ns va comunicar durant la reunió ordinària del CSS del passat dia 31 de gener de 2019en les properes setmanes es procedirà al canvi d’ubicació de la base assistencial de Viladecans amb motiu de les obres que s’estan portant a terme al propi Hospital de Viladecans. El passat...
2018-12-13 15:43
Aquest any 2018 des de el CSSL s’ha fet molta feina, i s’han aconseguit petits avenços que hem anat compartint amb tots vosaltres al llarg de tot el darrer any. podeu llegir + Tot i la feina realitzada queden pendents les visites de seguretat programades des d’octubre a desembre, que han estat...
2018-12-13 15:39
Durant aquest mes de novembre es van portar a terme les següents actuacions des del departament de prevenció: 1.    Mesures electromagnètiques de les sales de CECOS. Dimarts dia 13 de novembre es van realitzar les de CeCos de Barcelona i L’Hospitalet, les delegades de CCOO no...
2018-10-11 19:02
El passat dia 4 d’octubre de 2018 es va realitzar una visita de seguiment  acompanyant al servei de prevenció a les bases assistencials de Mollet: N501 i N409. Estaven presents durant les visites la tècnic de PRL propi, dues delegades de SSL, juntament amb el cap i sots-cap...
2018-08-03 21:12
El passat divendres dia 27 de juliol de 2018 vàrem acompanyar al servei de prevenció en la visita de seguretat a les següents bases assistencials de Barcelona ciutat. La visita va demostrar que després de pràcticament un any i mig de la darrera visita veure resum visita 10 de febrer de 2017tot...
2018-07-22 12:12
Des del passat dilluns dia 16 de juliol de 2018 s’han iniciat obres a les instal·lacions contigües a la base assistencial de Vilafranca del Penedès, ubicada a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Amb motiu de les obres el dijous 19 de juliol es va realitzar una visita per part del Servei de...
2018-06-25 12:50
En els darrers mesos els membres de CCOO conjuntament amb d’altres representants sindicals hem acompanyat al servei de prevenció en les diverses visites que s’han portat a terme a diferents centres de treball. Passem a fer un resum de cadascuna d’elles. ZONA METRO-SUD: les visites es van...
2018-02-18 18:52
El passat dilluns dia 15 de febrer de 2018 es va realitzar conjuntament amb el servei de prevenció la visita de seguretat i salut a la base assistencial de Numància, per realitzar les mesures lumíniques requerides des d’inspecció de treball. Van ésser-hi presents les dues delegades de prevenció de...
2018-02-18 18:44
El passat dijous 15 de febrer de 2018 es va procedir a petició dels delegats de prevenció les mesures acústiques dins un vehicle de territori. Aquesta visita es va realitzar conjuntament amb el Servei de prevenció propi, servei de prevenció d’ICESE, i dos delegats de prevenció. A Barcelona Ciutat...
2017-11-23 20:38
El passat divendres 17 de novembre de 2017, el servei de prevenció va realitzar una visita de seguretat a les instal·lacions de la nova base assistencial de Cambrils. Dos representants de CCOO al SEM de Tarragona els van acompanyar, juntament amb altres representants sindicals. Aquesta base...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Seguretat i Salut a les Sales de CeCoS

2017-02-10 22:47
Dimarts dia 18 d’octubre es van portar a terme les determinacions electromagnètiques de tot l’edifici on es troba situada la CeCos del c/Lleida. Aquestes determinacions van realitzar-les Tècnics del Ministeri d’Indústria, energia i turisme. Prèviament  els membres de la Plataforma CGE es van...
2017-02-10 22:43
Aquest matí, 5/10/2017,  hem acompanyat al SPP conjuntament amb el SPA per tal de realitzar els mesuraments de CO2 a la sala de CeCos del carrer Lleida, despatxos personal administració passadís CeCos Seu central L’Hospitalet i despatxos zona CeCos. Els nivells de CO2 de la CeCos del carrer...
2017-02-10 22:40
Avui, 30 de setembre de 2016, al matí la direcció de la CeCos ha mantingut una reunió informativa amb el personal del carrer Lleida. Durant la mateixa, s’ha informat als treballadors de les accions que des del SPP s’estan portant a terme. La direcció ha volgut donar un missatge de tranquil·litat,...
2017-02-10 22:37
  Us adjuntem comunicat conjunt amb la Plataforma Sindical CGE COMUNICAT_2_PLATAFORMA_CGE.pdf (371723)
2017-02-10 22:35
El passat 23 de juliol de 2016 ens varem fer ressò d’una noticia apareguda al twitter on es comentava la “ Preocupació davant la profusió de casos de càncer entre el personal destinat a la Sala Conjunta de Comandament” ubicada l’edifici del carrer Lleida on treballa el personal de la CeCos de...

CeCos carrer Lleida

2016-10-20 13:55
  Dimarts dia 18 d’octubre es van portar a terme les determinacions electromagnètiques de tot l’edifici on es troba situada la CeCos del c/Lleida. Aquestes determinacions van realitzar-les Tècnics del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Prèviament  els membres de la Plataforma CGE...

Enquesta violència ocupacional

2018-05-25 19:26
  Us compartim l’enquesta sobre violència ocupacional que ens han enviat des del servei de prevenció. Us animem a contestar i compartir-la   Benvolgut compan/ya; des del grup internacional www.violenciaocupacional.cat et demanem omplir una enquesta de Qualitat de Vida Laboral i...

Informació Seguretat i Salut

2020-06-25 12:06
Benvolguda, benvolgut,   El passat dia 27 de maig es va publicar al "Boletín Oficial del Estado (BOE), Real Decreto Ley 19/2020 de 26 de marzo" en el que queda regulat el reconeixement d'accident de treball per COVID-19 per al personal d'atenció sanitària i sociosanitària....
2019-11-01 12:50
La passada setmana vam ésser coneixedors del trasllat provisional dels treballadors de la Base Assistencial de Numància (BCN Ciutat) a la base de Manso per presència d'insectes.  Les delegades de prevenció vàrem agrair la ràpida resposta per trobar una solució al problema, amb el...
2019-11-01 12:15
Arrel dels esdeveniments que des del passat 14 d’octubre, un cop coneguda la sentència i condemna als presos polítics, des de CCOO vàrem sol·licitar reunió del Gerent del SEM amb els membres del CSS per tal de que ens expliqués la gestió de les unitats i les diferents Centrals de...
2018-03-07 10:00
Us compartim la fitxa d'informació per el personal que treballa amb doble pantalla de visualització a petició del servei de Prevenció.   Fitxa Info_Treball amb 2 Pantalles.pdf (425449)
2017-06-26 23:37
Donada la situació extraordinària de l´onada de calor durant aquests dies, i d´acord amb la reunió extraordinària del CSSL convocada a tal efecte, el CSSL i el servei de PRL fan les següents recomanacions;   1.- S´aconsella buscar un espai adequat pels  vehicles que no disposen...

Grup de treball Vestuari

2018-10-05 13:56
Aquest matí hem rebut amb satisfacció la convocatòria de reunió del grup de treball de vestuari del CSS per tal de tractar el plec de licitació del vestuari del SEM, així com perquè puguem exposar les observacions que haguem pogut copsar.  La reunió es mantindrà la setmana del 15 al 19...
2018-10-05 13:11
  El passat dia 1 d’octubre es va publicar la licitació de la uniformitat al SEM. Des de la secció sindical de CCOO volem deixar constància que aquesta licitació s’ha publicat de forma unilateral per part de la direcció de l'empresa sense un acord final amb la comissió de vestuari i la...
2018-01-19 11:20
En els propers mesos ha d’iniciar-se la licitació del contracte pel subministrament d’uniformitat. A fi de poder aportar propostes de millora a l’equipació d’uniformitat actual el passat dilluns 9 de gener es va portar a terme una reunió de la comissió de vestuari on hi havia presents el servei de...

Grup de treball Riscos Psicosocials

2016-10-19 22:54
Durant la reunió d’ahir es va consensuar realitzar una enquesta entre tots els treballadors del SEM, a fi de poder avaluar les necessitats dels treballadors i poder tornar a posar en marxa l’avaluació de riscos psicosocials.   En els propers dies es posarà en marxa aquesta enquesta, us animem...

Contacte

CCOO al SEM ccoo.sem@gencat.cat