Lluita digital 292:8 de Març del 2018: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores per torn de treball

2018-03-07 11:12

Contacte

CCOO al SEM ccoo.sem@gencat.cat