Lluita digital 290 :8 de Març: Vaga laboral de 2 hores per torn als centres de treball

2018-02-18 19:29

Contacte

CCOO al SEM ccoo.sem@gencat.cat