COMISSIÓ DE FORMACIÓ 

Sara Sevilla Martínez. Titular 

 

 
Àngels Balliu Tenas. Assessora                       

Comissió de Formació 2020

2021-01-23 21:57
Amb data 22 de gener de 2021 s’ha reunit la Comissió de formació per tal de tancar l’Acord per decidir com es du a terme el Pla Formatiu 2020 així com la compensació de les hores formatives a compte de l’any 2020. Aquesta reunió era continuació de la reunió de 16 de desembre de 2020 que ja us vàrem...

Comissió de Formació

2021-01-08 14:18
El passat 29 de desembre de 2020 els treballadors del SEM hem rebut el Pla de Formació de l'any 2020. Tal com explica el mateix comunicat intern emès per l'empresa no s'ha pogut portar a terme la formació prevista per l'any 2020, tot i l'obligació per part de la direcció de facilitar 40 hores de...
2019-11-24 16:45
Dijous 21 de novembre de 2019 es va reunir novament la comissió de formació per tal de donar resposta als punts plantejats en la reunió del 6 de novembre.  1.     Permís Individual de Formació (PIF). S’ha presentat una nova sol·licitud de PIF. La resta de...
2019-11-24 16:43
La comissió de formació es va reunir el passat 6 de novembre per tractar els següents punts:  1.     Permís Individual de Formació (PIF). La direcció presenta un nou document de sol·licitud del PIF i comunica que estan desenvolupant un funcionament de...
2019-03-06 18:51
El passat dia 28 de febrer del 2019, la comissió de formació es reuneix per tractar varis temes que a continuació us detallem. Els representants d’UGT demanen que en pròximes reunions es puguin incorporar els  responsables d’altres departaments com CeCos, serveis especials, operacions,...
2018-12-19 23:45
Aquest matí dia 19 de desembre de 2018 s’ha reunit la comissió de formació per tal de tractar i valorar les sol·licituds de PIF rebudes. La part de l’empresa ha presentat la relació de treballadors/es que han sol·licitat el PIF durant el 2018 i la relació del cost/hora per cadascuna d’elles. Un cop...
2018-10-02 17:15
El passat dimecres dia 26 de setembre, la comissió de formació juntament amb la direcció assistencial mèdica i d’infermeria, i la direcció de RRHH, es van reunir amb la representació social amb un únic punt a tractar: abordar la captació del personal que realitza les formacions practiques al...
2018-07-03 14:58
Durant la darrera reunió de la comissió de formació ( veure+) els membres representants de CGT varen sol·licitar la possibilitat que aquells professionals, en concret TÈCNICS EN EMERGÈNCIES (TTS/TES), que han cursat estudis superiors i disposen del grau d’infermeria, demanen accedir a cursos...
2018-02-11 19:50
El passat dijous 25 de gener ens vam reunir la comissió de formació per tal de tractar diferents punts. Sol·licitem l'aportació de dades del balanç del passat any 2017 així com les hores impartides per cada docent, ens informen que aquesta informació està penjada a l’Àgora, d’igual manera que el...
2016-12-21 22:42
Us fem un resum de la reunió de la comissió de formació del passat 20 de desembre de 2016. El departament de formació exposa els resultats de l’enquesta de necessitats formatives. No ens facilita cap documentació prèvia a la reunió per tal de poder valorar els resultats i fer aportacions. Els...
2016-10-24 14:20
  Us fem resum de la reunió mantinguda el passat divendres amb la Comissió de formació a petició de CCOO amb data 16 de setembre de 2016. CCOO demana quina és la situació actual POTS dels TES i auxiliars de coordinació de l'empresa, donat que el dia 19 se setembre estaven convocades les proves...
1 | 2 >>

Notícies

2020-02-11 20:01
Benvolguts/des Us informem que aquest matí, 11 de febrer, CCOO i AMIC hem estat citats als Jutjat Social per a la Reclassificació dels TTS amb motiu de la denúncia interposada per UGT contra l'empresa i contra les seccions sindicals que van firmar el V Conveni Col·lectiu del SEM. Convé...
2019-12-22 11:39
El passat dilluns 16 de desembre de 2019 vam ser citats al TLC (Tribunal Laboral de Catalunya) arran de la demanda interposada per la retribució parcial de la Carrera professional del personal de 1536 h (24 h) Com ja era de preveure l'empresa no va voler entrar en cap negociació al·legant...
2019-12-22 11:22
Dimarts 17 de desembre de 2019 vam ser citat a la inspecció de Treball per les següents denúncies: 1.- Entrega d'EPI's. El passat mes de febrer, CCOO va interposar una nova denuncia per reclamar l'entrega dels EPI's individuals donat que l'empresa estava...
2019-09-24 09:47
Retribució carrera professional personal de 1536 h anuals. El passat mes de juny vàrem detectar que l’empresa està retribuint la carrera professional del personal amb contractació a 1536 hores/anuals ( jornada de 24 h) de forma proporcional a la retribució establerta en Conveni per el personal a...
2018-11-30 22:37
Ahir van tenir lloc les votacions per l’elecció dels representants dels treballadors per la província de Lleida.  La participació va ésser molt alta, de quasi un 72% dels treballadors. Per primer cop CCOO va poder presentar una llista de candidats, tot i que va ésser la segona llista més...
2018-10-04 12:49
Amb data 1 d’octubre la direcció de l’empresa ha procedit a canvis organitzatius a nivell del departament de planilles consistents en la reducció del gestor de planilles de la província de Lleida. Així el gestor que fins avui s’encarregava de les planilles de metges Barcelona Ciutat passa a portar...
2018-09-18 20:07
Ahir, dia 17 de setembre de 2018 al matí, estava prevista una citació a inspecció de treball arrel de la reunió mantinguda amb la mateixa inspecció el passat dia 23 de juliol de 2018. Tal i com ja us vàrem informar en el seu moment  veure +. A l’arribar a Inspecció hem vist vetada la...
2018-07-29 18:20
El passat dilluns dia 23 de juliol vam ésser citats a Inspecció de treball de Barcelona. Hi havia dues denúncies interposades.  La primera denúncia estava interposada per els delegats de prevenció  veure resum. La segona denúncia estava interposada per UGT i AMIC, tal i com ja han...
2017-08-20 19:39
El passat 27 de juliol els delegats de prevenció de CCOO vam ésser citats a inspecció de treball com a diligència per la denúncia interposada per CCOO amb motiu de la manca d'EPI’s (equips de protecció individuals) individualitzats tal com indica la seva pròpia paraula. Aquesta setmana ens ha...
2017-07-08 19:21
Des d’ahir estem rebent nombroses trucades de companys que han rebut un correu on se’ls comunica que la plaça que ocupa es troba entre els llocs de treball afectats per la convocatòria d’oferta pública de treball SEM 2017, informant-los que veuran rescindit el seu contracte d’interinitat en el...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Oferta formativa 2019

2018-12-17 19:24
La fundació Paco Puerto, centre de formació de CCOO, us ofereix la seva oferta formativa prevista per l’any 2019. Els cursos es van actualitzant durant tot l’any i ja podeu consultar els corresponents als mesos de gener i febrer de 2019 dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des. Cursos...

INFORMACIÓ PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ

2021-01-08 12:47
Et compartim dos arxius on pots trobar informació sobre el PIF. PIF.pdf (3251435) permisos_individuales_formacion_2019.pdf (337395)    

Contacte

CCOO al SEM ccoo.sem@gencat.cat